Spring naar hoofd-inhoud

Schaaf Verkeer

Over ons

Sinds 1995 aan het werk in de verkeerskundige wereld.

In 2014 gestart als ZZP-er, in te huren door gemeenten. 

In 2020 het bureau Schaaf Verkeer gestart.

Specialisme: detachering bij gemeenten, met extra aandacht voor parkeren en verkeersmaatregelen.

"Een belangrijke motivatie voor mij is het realiseren van een verkeersveilige weginfrastructuur op een zo kosteneffectieve wijze. Slachtoffer worden van een verkeersongeluk heeft grote impact op de persoon zelf en op zijn of haar omgeving, verkeersveiligheid is dus een absolute randvoorwaarde bij verkeersmaatregelen. Natuurlijk is doorstroming ook belangrijk én overheidsgeld moet op een doelmatige wijze worden besteed. Vaak kan met kleine verkeerstechnische ingrepen de inrichting van een weg al fors verbeteren en is een (potentieel) verkeersonveilige situatie opgelost. "

 

Specialisme

Detachering bij gemeenten

Projectadvisering bij onder andere:

 

Schaaf Verkeer

Detachering gemeente Waddinxveen:

 • Advies bij ruimtelijke ontwikkelingen: parkeernormering en -balansen;
 • Advies inrichting van (nieuwe) wegen woningbouw en bedrijventerreinen;
 • Advies (nieuw) gebruik van wegen: inritten, E-laadpalen, LZV’s, bouwverkeer;
 • Advies wegwerkzaamheden: verkeersmaatregelen, bebording en omleidingsroutes;
 • Opstellen verkeersbesluiten;
 • Klantcontact: bewoners, bedrijven en aannemers.

ZZP-er

2017 Detachering gemeente Zaanstad, vakspecialist Verkeer

 • Advies parkeerregulering;
 • Advies parkeernormering: bij bouwinitiatieven (scholen, woningbouw, transformatie bestaand);
 • Verkeerskundig advies: verkeersontsluiting en parkeren voor ontwikkelingsgebieden (Zaanse Schans, Omgevingsplan Hembrug).

2015, 2016 Detachering HoogheemraadschapHollandsNoorderkwartier

 • Advies beheer en onderhoud wegen;
 • Advies inrichting en ontwerp wegen;
 • Advies bij ruimtelijke ontwikkelingen;
 • Opstellen verkeersbesluiten;
 • Actualiseren wegencategorisering;
 • Verkeersveiligheidsstudie Grootslag.

2014 Detachering GVB, adviseur Verkeerslichten

 • Implementatie Wachttijdvoorspeller;
 • Verkeersregeltechnisch ontwerp
 • Projectbeheersing storingen en incidenten verkeerslichten.

Verkeerskundige op projectbasis

 • Opstellen verkeersmaatregelen (gemeente Amsterdam);
 • Opstellen verkeersbesluiten (gemeente Amsterdam);
 • Opstellen bewonersbrieven (gemeente Amsterdam);
 • verkeerstechnisch advies bij wegwerkzaamheden: verkeersmaatregelen, bebording en omleidingsroutes (gemeente Amsterdam);
 • Ontwerpverkenning openbaar vervoeras Daalwijkdreef-Dolingadreef (gemeente Amsterdam);
 • Ontwerpverkenning verkeersontsluiting p-terrein P2 bij Arena (gemeente Amsterdam);
 • Verkenning wegenstuctuur Lammermarkt: het zo veel mogelijk autoluw willen maken van de Lammermarkt leidde tot de vraag welke wegenstructuur wenselijk was (gemeente Leiden);
 • Ontwerpverkenning gebiedsontsluitingsweg bibeko: door de beperkte ruimte en de aanwezigheid van een school was het niet mogelijk de weg in te richten volgens de landelijke richtlijnen. Er is een alternatief categoriseringsplan opgesteld en er zijn een aantal ontwerpen opgesteld (gemeente Steenwijk);
 • verkeersontwerp kruispunten gebiedsontsluitingswegen bibeko: ontwerp gemaakt voor rotondes, kruispunten met verkeerslichten en met voorrang geregelde kruispunten (gemeente Steenwijk);
 • Verkeerscirculatieplan schilwijken rond centrum Meppel: nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, sluipverkeer en ongewenste ontsluitingsroutes leidden tot de vraag een nieuwe verkeerscirculatie op te stellen (gemeente Meppel);
 • Parkeeradviezen: parkeerdrukmetingen uit laten voeren, parkeernormering opstellen en parkeermaatregelen nemen, parkeerontheffingen opstellen (gemeente Meppel).

gemeenten

Zaanstad

Amsterdam

Meppel

Steenwijkerland

Groningen

Sweco

ontwerper Verkeer

Provincie Fryslân

Verkeersveiligheidsconcept Duurzaam Veilig

Opleiding

Noordelijke Hogeschool Verkeerskunde afgerond. Afstudeeronderzoek Mobiliteitsstudie Leeuwarden