Spring naar hoofd-inhoud

Parkeren

Een parkeeradvies van Schaaf Verkeer: een parkeereis bij nieuwbouw, een parkeerbalans voor een gebied of passende parkeermaatregelen bij parkeeroverlast.

Een ontwikkelaar maakt een plan met nieuwe woningen of wil een bestaand gebouw verbouwen, en stelt dat de parkeerbalans klopt. Schaaf Verkeer toetst dit door een parkeeradvies op te stellen. Waarin de parkeervraag en het -aanbod is berekend door het parkeerbeleid en de parkeernormen juist toe te passen. En door rekening te houden met de beschikbare parkeercapaciteit in de openbare ruimte, op eigen terrein en op particuliere parkeerterreinen. Een gebied wordt ontwikkeld, zo veel mogelijk dubbelgebruik van parkeerplaatsen is uitgangspunt, klopt de parkeerbalans? Parkeeroverlast in een woonbuurt direct naast het centrumgebied, bezoekers van en werknemers van het centrum parkeren in de woonbuurt, wat is een passende maatregel? Op een bedrijventerrein is een tekort aan parkeerplaatsen. Het laden en lossen van goederen wordt te veel gehinderd door geparkeerde auto's bij uitritten, terwijl parkeren op eigen erf zo veel mogelijk uitgangspunt is. Hoe kan het parkeertekort en de parkeeroverlast worden aangepakt?

Parkeren is manoeuvreren: elke situatie vraagt om een passende parkeeroplossing op maat.

Schaaf Verkeer helpt u bij het oplossen van parkeervragen.